Pole tekstowe:   Publikacje 2006

31. Jeżowski S., Kalembasa D., Malinowska E. 2006. The effect of mineral fertilization on contents of chromium, zinc, copper and nickel in the biomass of Miscanthus. In: Alternative plants for sustainable agriculture ( eds. S. Jeżowski M.K. Wojciechowicz, E. Zenkteler) , Monograph, 5, Pagen, Institute of  Plant Genetics, PAS, Poznań : 99-107.

32. Kalembasa D., Jeżowski S., Malinowska E. 2006. Dynamice of zinc, copper and chromium uptake by selected clones of Miscanthus grass. In: Alternative plants for sustainable ( eds. S. Jeżowski M.K. Wojciechowicz, E. Zenkteler) , Monograph, 5, Pagen, Institute of  Plant Genetics, PAS, Poznań : 109-113.

33. Kalembasa D., Majchrowska – Safaryan A. 2006. Wpływ uprawy pieczarki na skład chemiczny podłoża. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 512 : 247-254.

34. Kalembasa D., Malinowska E. 2006. Zawartość wybranych makroelementów w biomasie wierzby Salix sp. w różnych terminach zbioru. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 512 : 255-264.

35. Kalembasa D., Wiśniewska   B.   2006.  Zmiany  składu  chemicznego  gleby  i życicy wielokwiatowej pod wpływem stosowania podłoża popieczarkowego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 512 : 265-276.

36. Malinowska E., Kalembasa D., Jeżowski S. 2006. Wpływ dawek azotu na plon i zawartość makroelementów w trawie Miscanthus sacchariflorus uprawianej w doświadczeniu wazonowym. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 512 : 403-410.

37. Kalembasa D. 2006. Przydatność kwasu chromotropowego do oznaczania zawartości azotanów (V). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 513 : 167-171.

38. Kalembasa D. 2006.  Wpływ wermikompostów i uziarnienia gleby na zawartość mineralnych form azotu w odciekach z lizymetrów.  Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 513 : 173-179.

39. Kalembasa  D.  2006.   Zawartość   wybranych związków azotu  NO3  i  NH4+ w czasie procesu mineralizacji wermikompostów w utworach piaszczystych.  Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 513 : 181-188.

40. Kalembasa D., Becher M., Pakuła K., Jaremko D. 2006. Wybrane właściwości fizykochemiczne i chemiczne  gleb torfowo-murszowych w dolinie rzeki Liwiec na Wysoczyźnie Siedleckiej. W: Właściwości fizyczne i chemiczne gleb organicznych (red. T. Brandyk, L. Szajdak, J. Szatyłowicz), Wyd. SGGW, Warszawa : 25-32.

KATEDRA GLEBOZNAWSTWA

I CHEMII ROLNICZEJ