1. Becher M. 2011.  Specjacja węgla organicznego i wybranych metali ciężkich
w glebie torfowo-murszowej. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 11,4(36): 31-42.

2. Becher M., Kalembasa D. 2011.  Frakcje  azotu i węgla w poziomach próchnicznych ornych gleb brunatnoziemnych Wysoczyzny Siedleckiej. Acta Agrophysica,192,  18(1) : 7-16.

3. Jaremko D., Kalembasa D. 2011. Specjacja niklu w ornych glebach płowych opadowo-glejowych Wysoczyzny Siedleckiej. Inżynieria Ekologiczna, 27: 19-25.

4. Kalembasa D.,  Marcin Becher M., 2011. Azot i węgiel wydzielone hydrolizą kwasową z podłoża popieczarkowego.  Inż. Ekol., 27: 26-32.

5. Kalembasa D., Majchrowska–Safaryan A., Chromińska M. 2011. Dynamika zmian zawartości miedzi w glebach oraz w sekwencyjnie wydzielonych frakcjach. Acta Agrophysica, 18(1) : 67-75.

6. Kalembasa D., Pakuła K., Jaremko D. 2011.  Sorpcyjne właściwości gleb Wysoczyzny Siedleckiej. Acta Agrophysica,18(2): 311-319.

7. Kalembasa D., Wiśniewska B. 2011. Zawartość Ti i As w biomasie trawy i glebie nawożonej podłożem popieczarkowym. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 49: 533-538.

8. Kalembasa S., Godlewska A. 2011. Ocena wpływu stosowania osadów ściekowych, wapnowania i gatunku gleby na zawartość Co, Se i Al w biomasie życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 565:119-127.

9. Kalembasa S., Jaremko D., Adamiak E.A. 2011. Wpływ sposobu mineralizacji substancji organicznej na zawartość makro- i mikroelementów w makuchu rzepakowym. Acta Agrophysica,18(1): 77-86.

10. Kalembasa S., Kuziemska B. 2011. Effect of nickel contamination on soil enzymatic activity. Fresenius Environmental Bulletin, 20, 7a: 1724-1731.

11. Kalembasa S., Kuziemska B., Jakubicka M. 2011. Wpływ wapnowania
i nawożenia organicznego na zawartość  żelaza, miedzi i cynku w kupkówce pospolitej uprawianej na glebie zanieczyszczonej  niklem. Inżynieria Ekologiczna, 27: 92-99 .

12. Kuziemska B., Kalembasa S. 2011.  Reducing the toxic nickel action due to liming and varied organic fertilization on a base of orchard grass (Dactylis glomerataL.). Yielding. Nawozy  i Nawożenie, 43:

13. Kuziemska B., Kalembasa S. 2011.  Wpływ zanieczyszczenia gleby niklem przy  zróżnicowanym jej odczynie i nawożeniu na zawartość fosforu, potasu, wapnia
i magnezu w kupkówce pospolitej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 564:135-144.

14. Kuziemska B., Kalembasa S. 2011. Wpływ wapnowania i dodatku osadu ściekowego na rozmieszczenie frakcji wybranych metali ciężkich w glebie zanieczyszczonej niklem. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 50: 9-19.

15. Malinowska E., Kalembasa D. 2011. Wpływ wapnowania i dawek osadu ściekowego na specjację ołowiu w glebie, w doświadczeniu wazonowym. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 48: 230-239.

16. Malinowska E., Kalembasa D., Chromińska M. 2011. Wpływ nawożenia na zawartość Pb, Cd i Cu wybranych odmianach wierzby krzewiastej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 565: 191-199.

17. Malinowska E., Kalembasa S. 2011. Wpływ osadu ściekowego oraz wapnowania na zawartość Li, Ti, Ba, Sr i As w roślinach testowych. Inżynieria Ekologiczna, 27: 110 -119.

18. Pakuła K. 2011.  Frakcje ołowiu, chromu, cynku, miedzi i niklu w poziomie próchnicznym gleb położonych wzdłuż obwodnicy Siedlec. Inżynieria Ekologiczna, 27: 153-160.

19. Pakuła K. 2011. Zawartość wybranych pierwiastków w glebach wokół składowiska odpadów komunalnych. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 48: 240-249.

20. Sawicka B., Kalembasa D. 2011. Fluctuations of selected microelements in Helianthus tuberosus L. tubers due to diverse nitrogen nutrition. Advances in Food Sciences 33, 3: 166-173 .

21. Symanowicz B., Kalembasa S. 2011. Pobieranie kadmu i ołowiu przez biomasę rutwicy wschodniej (Galega orientalis Lam.) w zależności od okresu trwania uprawy i fazy rozwojowej. Inżynieria Ekologiczna, 27: 211-218.

22. Symanowicz B., Kalembasa S. 2011. Zmiany zawartości niklu i chromu
w biomasie rutwicy wschodniej (Galega orientalis Lam.) w zależności od okresu trwania uprawy i fazy rozwojowej. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 48: 525-532.

23. Symanowicz B., Kalembasa S. 2011. Dynamika pobierania miedzi i cynku przez biomasę rutwicy wschodniej (Galega orientalia Lam.). Zesz. Post. Nauk Roln.565: 303-311.

24. Wiśniewska B., Kalembasa S. 2011. Wpływ dawek osadu ściekowego na zawartość i pobranie Zn, Cu i Cr przez biomasę życicy wielokwiatowej oraz na akumulację tych metali w glebie. Inżynieria Ekologiczna, 27: 229 – 239.  

25. Wysokiński A. 2011. Zawartość żelaza i manganu w roślinach nawożonych osadami ściekowymi kompostowanymi z CaO i popiołem z węgla brunatnego. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 49: 108-116.

26. Wysokiński A., Kalembasa S. 2011. The yield and utilization coefficient of nitrogen by plant after application of fresh and composted sewage sludge with mineral and organic additions. Polish J. of Environ. Stud., 20, 6: 1617-1625.

27. Wysokiński A., Kalembasa S. 2011. Wpływ dodatków mineralnych
i organicznych do osadów ściekowych oraz kompostowania uzyskanych mieszanin na ich wybrane właściwości. Inżynieria Ekologiczna, 27: 240-249.

28. Wysokiński A., Kalembasa S. 2011. Wpływ dodatków mineralnych
i organicznych oraz kompostowania osadów ściekowych na zawartość K, Na, Ca i Mg oraz stosunki wagowe pierwiastków jedno- i dwuwartościowych
w kukurydzy (
Zea mays L.). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 565: 405-417.

Pole tekstowe:   Publikacje 2011

KATEDRA GLEBOZNAWSTWA

I CHEMII ROLNICZEJ