1. Kalembasa D., Becher M. 2012. Speciation of carbon and selected metals in spent mushroom substrates. Journal of Elementology, 17, 3: 409-419. DOI: 409-419. 10.5601/jelem.2012.17.3.04

2. Kalembasa D., Becher M., Bik B., Makolewski A. 2012. Właściwości materii organicznej podłoża po uprawie pieczarki. Acta Agrophysica, 19(4): 713-724.

3. Kalembasa D., Becher M., Rzymowski D. 2012. Wybrane pierwiastki śladowe oraz metale ciężkie w podłożu, okrywie i owocnikach pieczarki Agaricus bisporus. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 52: 86-92.

4. Kalembasa S., Adamiak E.A. 2012. Zawartość metali ciężkich w wybranych gatunkach grzybów jadalnych. Acta Agrophysica, (po recenzji w druku)

5. Kalembasa S., Symanowicz B. 2012. Enzymatic activity of soil after applying various waste organic materiale, ash, and mineral fertilizers. Pol. J. Environ. Stud. 21(6): 113-119.

6. Kalembasa S., Symanowicz B., Jaremko D., Skorupka W. 2012. Wpływ nawożenia fosforowo-potasowego na zawartość żelaza, molibdenu, miedzi w roślinie i glebie oraz na pobranie azotu. Biul. Inst. Hod. i  Aklim. Rośl. 265(3): (w druku)

7. Kalembasa S., Symanowicz B., Jaremko D., Skorupka W. Wpływ nawożenia fosforowo – potasowego rutwicy wschodniej (Galega orientalia  Lam.) na zawartość Fe, Mo i Cu w roślinie i glebie praz na pobranie azotu (praca po recenzji w druku)

8. Kuziemska B. 2012. Aktywność dehydrogenaz w glebie zanieczyszczonej niklem.  Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 52: 103-112.

9. Malinowska E., Kalembasa S. 2012. Effect of liming and application of sludge on the content of nitrogen and carbon in test plants and in soil in a four-year pot experiment. Ecological Chemistry Engineering 19: ……….

10. Malinowska E., Kalembasa S. 2012. The yield and content of Ti, Fe, Mn, Cu in celery leaves (Opium graveolens L. var. dulce Mill. Pers.) as a results of tytanit application. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 11(1), 69-80.

11. Pakuła K., Kalembasa D. 2012. Makroelementy w glebach ornych Wysoczyzny Siedleckiej. Acta Agrophysica, 19(4): 803-814.

12. Symanowicz B., Kalembasa S. 2012. Changes of calcium  and magnesium content in biomas sof goat’s rue (Galega orientalis Lam.) during vegetation. Ecological chemistry and engineering. 19 (?): 1-10.

13. Symanowicz B., Kalembasa S. 2012. Effect of brown coal, sludge, their mixtures and mineral fertilization on copper and zinc contents in soil and Italian ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) Fresenius Environmental Bulletin. 21(4):  802-807.

14. Symanowicz B., Kalembasa S., Skorupka Wojciech. 2012. Wpływ nawożenia fosforem i potasem na pobieranie metali ciężkich przez rutwicę wschodnią (Galega orientalis Lam.). Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. 54: (w druku)

Pole tekstowe:   Publikacje 2012

KATEDRA GLEBOZNAWSTWA

I CHEMII ROLNICZEJ