Pole tekstowe: Polskie Towarzystwo Gleboznawcze 
Oddział Siedlecki

Zarząd  :

Przewodniczący : prof. dr hab. Dorota Kalembasa

V-ce przewodniczący dr inż. Marcin Becher

Sekretarz : dr inż. Krzysztof Pakuła

Skarbnikdr  Dawid Jaremko

Członkowie zarządu : dr hab. Elżbieta Królak, profesor UPH

                                  dr hab. Anna Płaza, profesor UPH

 

KATEDRA GLEBOZNAWSTWA

I CHEMII ROLNICZEJ