Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach

Katedra Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej

Tel.: (25) 643-13-52

Faks: (25) 643-13-52

e-mail: kalembasa@uph.edu.pl

ul. B. Prusa 14

08-110 Siedlce

KATEDRA GLEBOZNAWSTWA

I CHEMII ROLNICZEJ