Kursy obligatoryjne

· Chemia rolna

· Gleboznawstwo

· Zajęcia terenowe

· Ocena stanu zagrożeń środowiska

· Ochrona i rekultywacja gleb

· Biologiczne skutki chemizacji rolnictwa

· Analiza instrumentalna

· Gospodarka nawozami i odpadami

· Nawożenie roślin ogrodniczych

· Fizjografia i rzeźba terenu

· Geochemia i monitoring środowiska przyrodniczego

· Diagnostyka w nawożeniu  roślin

· Podstawy chemii rolnej

· Biogeochemia

Kursy fakultatywne

· Analiza chemiczno - rolnicza

· Waloryzacja i monitoring środowiska

· Analiza gleb

· Biologiczne skutki chemizacji rolnictwa

· Gospodarka nawozami i odpadami

· Nawożenie roślin w różnych elementach krajobrazu

· Energetyczne wykorzystanie biomasy

· Zarządzanie gospodarką nawozową

· Geomorfologia z elementami gleboznawstwa

Seminarium dyplomowe magisterskie i inżynierskie

Proseminarium dyplomowe magisterskie i inżynierskie

Metody prac badawczych

Metody badań rolniczych

Pole tekstowe: Przedmioty realizowane w jednostce

KATEDRA GLEBOZNAWSTWA

I CHEMII ROLNICZEJ