Pole tekstowe: Czym  się zajmujemy

 

1. Badanie  gleb  w  dolinie rzeki Liwiec.

2. Badanie gleb na terenie Wysoczyzny Siedleckiej oraz na obszarze Niziny Południowopodlaskiej.

3. Badania nad frakcjonowaniem metali ciężkich w glebach różnymi metodami.

4. Szczegółowe badania glebowej materii organicznej.

5. Badanie nad sorpcją gleb płowych.

6. Badanie wpływu nawożenia podłożem popieczarkowym i osadami ściekowymi na żyzność gleb oraz ich właściwości.

7. Badanie nad wpływem różnych klonów trawy Miscanthus na właściwości gleb.

8. Badanie chemizmu niektórych wskaźników jakości wód powierzchniowych oraz podziemnych

KATEDRA GLEBOZNAWSTWA

I CHEMII ROLNICZEJ