Pole tekstowe: Badania Naukowe

Badania   nad   możliwością   zwiększania   współczynnika wykorzystania P z nawozów organicznych i mineralnych

Nr tematu  70/94/S  Kierownik tematu Prof. zw. dr hab.   Stanisław Kalembasa

 

Wykorzystanie   osadów   ściekowych  jako   surowca   do   produkcji organiczno-mineralnych nawozów

Nr tematu   78/94/S Kierownik tematu  Prof. zw. dr hab.  Stanisław Kalembasa

 

Ocena stanu sposoby eliminowania zanieczyszczenia środowiska

Nr tematu   191/02/S Kierownik tematu Prof.  dr hab.  Dorota  Kalembasa

 

Możliwość  wykorzystania   biologicznej     redukcji  azotu   cząsteczkowego i biomasy jako czynników  wpływających na   stan środowiska

Nr tematu   207/03/S Kierownik tematu Prof. dr hab. Dorota Kalembasa

 

Aktywność biologiczna gleby jako wskaźnik zanieczyszczenia metalami ciężkimi

Nr tematu   314/12/S Kierownik tematu tematu dr hab. Beata Kuziemska, prof. UPH

 

Zwiększenie efektywności nawożenia roślin uprawnych w rolnictwie zrównoważonym

Nr tematu   315/12/S Kierownik tematu dr hab. Barbara Symanowicz, prof. UPH

 

Ilościowa ocena procesu biologicznej redukcji azotu cząsteczkowego przez łubin żółty

Nr tematu   70/08/G Kierownik tematu Prof. zw. dr hab.   Stanisław Kalembasa

 

Zawartość wybranych makro i mikroelementów w kupkówce pospolitej (Daktylis glomerata L.) i ich relacje z plonem oraz aktywnością enzymatyczną gleby zanieczyszczonej niklem na tle zróżnicowanego wapnowania i nawożenia organicznego

Nr tematu   69/08/G Kierownik tematu Prof. dr hab. Dorota Kalembasa

 

Wpływ porażenia grzybem Sclerotinia sclerotiorum na skład chemiczny, plon oraz wartość opałową słomy rzepaku i ślazowca pensylwańskiego, a także wykorzystanie jej do otrzymywania kompozytów z polimerami termoplastycznymi

Nr tematu   81/10/G Kierownik tematu Prof. dr hab. Dorota Kalembasa

 

Projekt Rozwojowy finansowanego przez  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju   Wsi w ramach programu wieloletniego pn „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach” – pt.: „Określenia ilości azotu biologicznie zredukowanego przez łubin żółty i możliwości jego wykorzystania przez rośliny następcze”, w ramach zadania 3.1 pt. „Ocena trwałego oddziaływania uproszczeń w uprawie roli na plonowanie, jakość nasion i efekty ekonomiczne uprawy grochu i łubinu
w zmianowaniu z różnym udziałem zbóż”.
  

Nr tematu   2/11/Rol, 4/12/Rol Kierownik tematu Prof. dr hab. Stanisław Kalembasa

Pole tekstowe: Realizowane  projekty badawcze

KATEDRA GLEBOZNAWSTWA

I CHEMII ROLNICZEJ