Pole tekstowe: Współpraca z jednostkami w kraju

IGR PAN w Poznaniu

Instytut Agrofizyki

IUNG

Katedry Chemii Rolnej Akademii Rolniczych w Polsce

 Lehrstuhl für Pflanzenernährung TU. München —Wiehenstephan 85350 Freising Deutschland

Rohamsted Experimental Station—England

CCRS Athens Ga USA

Academy of Agriculture Kirov—Russia

KATEDRA GLEBOZNAWSTWA

I CHEMII ROLNICZEJ

Pole tekstowe: Współpraca z jednostkami zagranicznymi